KulisszaTakács KatiJordán TamásszinkronAbigélJózsef Attila Színház
 • facebook
 • instagram
 • 2021. január 17., vasárnap

  “Súlyos alulfinanszírozottságot látunk” – Az EMMI szakmai kuratóriumának összegzése

  2020. május 8., péntek 09:49

  Minősítéssel nem rendelkező Budapest fővárosi színházi- és táncművészet előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2020. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatásáról szóló öntési javaslatok indoklását tette közzé a Revizor.

  Az alábbiakban a budapesti székhelyű szervezetek pályázatát bíráló szakmai kuratórium – Fuchs Lívia, Hajós Zsuzsa, Kenesei Edina, Herboly Domonkos, Imely Zoltán – döntési javaslatának részletes indoklásából olvashatnak részletet:

  (…) Az évek óta súlyosan alulfinanszírozott előadóművészeti szervezetek működési támogatására idén az EMMI az előző évinél 5 millió forinttal kevesebb keretösszeget ítélt meg.

  A kategóriánként meghatározott keretösszegekből kirajzolódik azonban egy olyan tendencia, amit fontos kiemelnünk. A pályázati kategóriák közötti, a kiíró általi forrásátcsoportosítás legmarkánsabban a Színház I. kategóriát érintette. A Forgalmazói kategória forrásainak csökkentésével együtt a támogató ezirányú döntése a független színházi terület innovatív és/vagy progresszív pályázói részére akár kultúrpolitikai üzenetként is értelmezhető.

  A kuratórium a kiíró által engedélyezett forrásátcsoportosítással a lehetőségeihez mérten igyekezett a két színházi kategória közötti aránytalanságokat kompenzálni.

  A táncművészeti szervezetek forráskeretének minimális emelését a kuratórium pozitívan értékeli, és biztatja a kiírót a független előadóművészeti szervezetek támogatásának a fentiekben leírt tendenciával ellentétes, jelentős emelésére.

  (…)

  A szakértői testület kiemelten figyelt arra a mérlegelésnél, hogy milyen hatékonyságú a pályázóknál a valódi innováció, az együttműködés és a közpénz hasznosulása.

  A szakmai kuratórium a rendelkezésre álló keretösszegek szűkössége miatt igyekezett a tavalyi támogatási összegeket megítélni, annak emelésére csak néhány pályázat esetén volt lehetősége.

  A kuratórium ezeknél a pályázóknál a rendelkezésére álló szerény eszközökkel a hatékony, a kategórián belül is előremutató, modell értékű működést kívánta elismerni.

  (…)

  Színház I. 

  A pályázatok mérlegelése alapján elgondolkodtatónak tartjuk, hogy évek óta nagyjából változatlan a pályázók köre, holott a színházi és táncélet a valóságban egyre színesebb, sokrétűbb. A pályázati rendszerben egyre kevesebb az újonnan belépő társulat, ami a művészeti ág jövőjére nézve súlyos kérdéseket vet fel. Ennek hátterében két okot látunk: egyrészt a működéshez elengedhetetlen támogatás volumene olyan kevés, hogy valójában alig biztosítja a társulati működést még azok számára sem, akik évtizedek óta a hazai színházi és táncélet kimagasló, nemzetközileg is elismert szereplői.

  Vagyis a források szűkössége és a támogatási struktúra egésze lehetetlenné teszi a mobilitást: az újak belépését, a középgeneráció megerősödését.

  Másrészt sem a kezdő, sem a nagy hagyományú társulatok számára alig bővül a fellépési lehetőségek és helyszínek köre, így a küszöbkritériumok teljesítése is komoly gondot jelent több pályázónak, holott az együttesekben – és a projektek eredményeként is – megszülető alkotások közönséghez eljuttatása, a művészeti ág társadalmi hasznosulása szempontjából elengedhetetlen, ám ez csak a befogadó helyek megerősítése révén lenne lehetséges. 

  A fentiekhez szorosan kapcsolódva a független táncegyüttesek helyzete nehezen különíthető el a befogadó helyek, valamint az ernyőszervezetek és produkciós házak működésétől, ahol ugyancsak súlyos alulfinanszírozottságot látunk.

  A pályázatok mérlegelése során azzal az egyre markánsabb jelenséggel szembesültünk, hogy sok fiatal alkotó és előadóművész már nem elsősorban az együttesi működésben (állandó tagok és rendszeres fellépések) gondolkodik, hanem a táncművészet kereteinek és nyelvének megújításában, ami nem hagyományos együttesi, hanem az annál jóval rugalmasabb, ún. projekt rendszert feltételez. Ennek a munkának a megerősödése az ernyőszervezetek anyagi biztonsága nélkül elképzelhetetlen, ezért alapvető feltétel a szakmai háttér megléte, a produkciós házak és szervezetek sikeres működése, amit a beérkezett pályázatok szakmailag megalapozott anyaga az állandó forráshiány ellenére is bizonyított. 

  Fentiek miatt – a művészeti ág sajátosságainak és jövőjének szempontjából – elengedhetetlennek látjuk a pályázati keretösszeg tánc és forgalmazói fejezetének radikális megemelését. 

  Színház II. 

  A kuratórium szükségesnek tartja a kategória szakmai kritériumainak pontosítását.

  Támogatjuk, hogy a korábban saját bevételből és a TAO támogatásból működő és széles közönségréteget megszólító előadóművészeti szervezetek a TAO támogatás kivezetésével ne kerüljenek ellehetetlenítésre.

  Az e kategóriába pályázók körének meghatározását könnyítendő javasoljuk a ‘tradicionális, széles nézőközönséget megszólítani kívánó színházi szervezet’ feltétel kritériumainak kifejtését és pontosítását.

  (…)

  Fuchs Lívia, Hajós Zsuzsa, Kenesei Edina, Herboly Domonkos és Imely Zoltánteljes beszámolóját ITT OLVASHATJÁK.

  A kuratóriumok döntése itt olvasható.

  - Színházi pillanatok az Instagramon -