SZFEKirály LeventeKecskemétVenczel VeraRétfalvi TamásJózsef Attila SzínházTatabánya
 • facebook
 • instagram
 • 2021. március 8., hétfő

  Ismét meghirdették az Országos Dráma Tanulmányi Versenyt

  2021. január 4., hétfő 09:26

  Az alábbiakban a Theatrum Scholae Alapítvány felhívását olvashatják.

  VERSENYKIÍRÁS A 2020/2021-es TANÉVRE

  A verseny címe: XIII. Országos Dráma Tanulmányi Verseny

  A verseny meghirdetője: Theatrum Scholae Alapítvány

  A verseny pedagógiai célja: A verseny az általános humán műveltség fejlesztését, a magyar és egyetemes kultúra és a művészetek – ezen belül a fiatalok érdeklődését nagymértékben lekötő művészeti ág, a színház területének megismerését tűzi ki célul. A verseny feladata színháznak, mint teremtő értéknek bemutatása, a művészetek komplexitásának megismertetése, az irodalmi, művészeti nevelés, az anyanyelvi, kommunikációs és zenei nevelés valamint a színházi kultúra fejlesztése.

  A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9.-10. évfolyam

  A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola

  A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen részt vehet minden magyarországi középfokú oktatási intézmény, illetve a határontúli magyar tanítási nyelvű intézmények 9-10. évfolyamos tanulója, aki a megadott határidőre kitöltve visszaküldi a jelentkezési lapot.

  A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs

  A verseny jellege: három fordulós verseny, egyéni elméleti feladatokkal

  Fordulói:

  1. forduló – 180 perces írásbeli feladatlap kitöltése a helyi intézményben
  2. pályamunka – a kiírásban meghatározott írásbeli vagy gyakorlati pályamunka beküldése a legtöbb pontszámot elérő 50 tanulótól
  3. döntő – 3 fordulós országos döntő Budapesten – a legtöbb pontot elért 20 tanuló részére

  Időpontok: 

  I. forduló: 2021. február 18. csütörtök, 14.00
  II. forduló beadási határideje: 2021. április 8.
  III. forduló: 2021. május 15. szombat Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest

  A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: 

  Első forduló

  A verseny témája Shakespeare és a reneszánsz színház.

  A verseny anyaga az alábbi drámákból, írásokból, filmrészletből tevődik össze:

  Shakespeare alábbi drámái:

  Szentivánéji álom (Csányi János fordítása az Arany-fordítás figyelembevételével vagy Nádasdy Ádám fordítása)
  http://szinhaz.net/wp-content/uploads/pdf/drama/1995_01_drama.pdf
  Vízkereszt, vagy bánom is én (Nádasdy Ádám fordítása)
  http://szinhaz.net/wp-content/uploads/pdf/drama/2006_02_drama.pdf
  Két veronai nemes (Szabó Magda fordítása)
  https://mek.oszk.hu/00500/00554/00554.htm

  Ajánlott irodalom:

  1. Jan KOTT: Kortársunk Shakespeare. Gondolat Kiadó, Budapest, 1970. 253─260. oldal
  2. HONTI Katalin: Színház és látvány I. Műhelytitkok, Corvina Kiadó, Budapest 1978. 42─47. oldal
  3. GÉHER István: Shakespeare olvasókönyv. Cserépfalvi Könyvkiadó, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1994. 93─99., 112─116. oldal (Shakespeare vígjátékai, A két veronai nemes című fejezetek)
  4. http://www.literatura.hu/irok/renesz/shakespeare.htm
  5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Globe_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
  6. https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/az-angol-reneszansz-szinhaz-es-dramaturgia-globe

  Film, balettrészlet, előadásrészlet:

  1. Szerelmes Shakespeare (film, 1998, rendezte: John Madden)
   https://videa.hu/videok/film-animacio/szerelmes-shakespeare-1998..mp4-DD89PQV9mLjgJ5Fm
  2. http://balett.info/szentivaneji-alom-egy-ejszaka-amikor-minden-megtortenhet/
  3. Részlet a Globe Színház egyik előadásából:
   https://www.youtube.com/watch?v=RDPT2e26SgY&list=RDvoZoWtSMK5k&index=7

  A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

  E-mailben 2021. február 5-ig a odtv21@gmail.com küldött jelentkezési lappal (melyben a jelentkező iskola neve, címe, a diákok neve, évfolyama és a felkészítő tanár elérhetőségei szerepelnek).

  Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

  1. forduló: 2021. február 18. csütörtök 14.00
   Helyszíne: a jelentkező iskolák szervezik
   – Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont). 
   – Feladatlap megoldása a következő témakörökből:
   – Színház- és drámatörténet
   – Színház- és drámaelmélet
   – Színházi műfajok.
   – A feladatlap témája a megadott irodalom mentén a reneszánsz színház és Shakespeare
  2. forduló: 2021. április 8. (a pályamunkák beérkezésének határideje)
   A pályamunka témája:
   Egy a versenyző által élőben látott előadás elemző bemutatása 3-5 oldal terjedelemben.
   (elméleti feladat)

  VAGY

  A versenyzők feladata bármely fent említett drámából egy szabadon választott részlet vagy téma felhasználásával készült 3-5 perces egyéni vagy csoportos jelenet készítése és rögzítése bármely színpadi műfajban. 
  (gyakorlati feladat)

  1. forduló: 2021. május 15. szombat 10.00 – 18.00 Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest
   – Szóbeli elméleti (elérhető pontszám 50 pont). 
  • Egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idő után) 
  • Esetleg: a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések 
  • Esetleg: az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések.
  • Szóbeli gyakorlati (elérhető pontszám 50 pont), mely két részből áll:
  • előkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont), 
  • kiscsoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).

  Az előkészített, egyéni színpadi produkciónál a versenyző egy szabadon választott verset, monológot, dalt, táncot vagy mozgásetűdöt ad elő. Az előadás időtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc.
  A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság feladatokat állít össze. A versenyzők véletlenszerűen (sorsolással) 2-3 fős csoportokat alkotnak, és ennek megfelelően a csoportok közösen húznak a tételek közül. 

  A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
  Az első fordulón legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetőséget arra, hogy benyújthassa pályamunkáját. Közülük a legjobb 20 diák vehet részt a döntőben.

  Az eredmények közzétételének módja:
  Minden iskola levélben értesül a tanulók eredményeiről, valamint közzé is tesszük azt a www.kimi.hu-n.

  Díjazás: könyv, DVD, színházjegy

  A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):
  Theatrum Scholae Alapítvány: 1085 Horánszky utca 11., odtv21
  @gmail.com vagy tkbarbara@gmail.com
  Telepyné Knuth Barbara: 06-30-269-6844

  - Színházi pillanatok az Instagramon -