KulisszaTakács KatiJordán TamásszinkronAbigélJózsef Attila Színház
 • facebook
 • instagram
 • 2021. január 18., hétfő

  Miért elfogadhatatlan számomra a kinevezett kuratórium? – Gáspár Máté válasza

  2020. augusztus 2., vasárnap 06:00

  “A Színház és Filmművészeti Egyetem közössége, amikor megkapta jelenlegi fenntartójától (ITM) a felkérést a modellváltás eredményeként létrejövő magánegyetem kuratóriumi tagjainak jelölésére, megállapodott egy kiválasztási szempontrendszerben” – írja Gáspár Máté

  Ez a szempontrendszer egyszerre volt értékelvű és praktikus, képviselte az egyetemi ethoszt és szem előtt tartotta a valódi innováció személyi feltételeit. Az SZFE bázisdemokratikus, mégis hatékony jelöltállítási folyamata ezt a sorvezetőt követve nevezett meg 12 főt a kuratóriumba és a felügyelő bizottságba. A névsort június 16-án eljuttattuk az ITM miniszterének és a sajtónak is.

  A modellváltás előkészítésének erőltetett és diktátum-jellegű folyamatába tökéletesen illeszkedett, hogy az egyetemi javaslatra azóta sem érkezett semmilyen visszajelzés. A törvénykezést megelőzően mind nyilvánvalóbbá váló nézeteltérés a hatalom és az intézmény, valamint különböző szakmai körök között azt is előrevetítette, hogy az egyetemi listáról aligha lesz befutó a végleges grémiumban. 

  Július 31-én (a parlamenti végszavazás után 4 héttel) egy ITM közleményben mintegy mellékesen megemlítve került nyilvánosságra, s jutott így tudomásunkra az új tulajdonosok kiléte.

  Az eljárással és annak végeredményével kapcsolatos minden ellenérzésemet és aggályaimat félretéve, megpróbálom objektíven értékelni, mennyire felel meg a megnevezett öt személy az egyetem által előzetesen kinyilvánított 5+6 elvárásnak.

  Gáspár Máté / #freeSzFE – tüntetés a Színház- és Filmművészeti Egyetem előtt / Fotó: Nizsai Dániel / Színház Online

  A Bódis államtitkár által szorgalmazott „aktív, cselekvő kuratórium” összetételét úgy láttuk ideálisnak, ha – a korábbi minisztériumi ígéretekkel összhangban – az alábbi funkciók legmegfelelőbb képviselői kerülnek bele:

  1, a magyar kulturális-tudományos közélet köztiszteletnek örvendő jeles személyisége
  A kinevezettek között nincs ilyen személy (0).

  2, forrásbővítési-ingatlanfejlesztési gyakorlattal rendelkező befolyásos gazdasági ember
  A kinevezettek között a kívánatosnál eggyel több ilyen személy is van (0,5).

  3, az egyetem delegáltja
  Az egyetemről végül mégsem kapott senki mandátumot (0).

  4, a színházi szakma (oktatási tapasztalattal is rendelkező) képviselője
  A kuratórium elnöke ilyen személy (1).

  5, a filmes szakma (oktatási tapasztalattal is rendelkező) képviselője
  A kuratórium filmes delegáltjának nincs oktatási tapasztalata (0,5).

  Eredmény: 2/5

  Az egyetem kulturális hagyományápolását, a megalapozott fejlesztésekből fakadó innovációt és a szakmai beágyazottság erősítését egyaránt szolgáló értékrendet a kurátorokra vonatkozóan így foglaltuk össze: 
  (1) együttesen az intézmény által oktatott valamennyi diszciplinát képviseljék 
  Részben valósul meg, mivel az elméleti és művészetközvetítői tudományterületeknek nincs szakértője (0,5).

  (2) az intézmény oktatási, művészeti és tudományos kutatási feladatait egyaránt szem előtt tartsák 
  Részben valósul meg, mivel egyes kurátoroknak csak a művészeti területen vannak részismereteik, oktatási és K+F+I tapasztalattal nem rendelkeznek (0,5).

  (3) legalább 2 nő legyen közöttük 
  Nem valósul meg (0).

  (4) többségük releváns oktatási, intézményvezetési, alapítvány működtetési tapasztalattal rendelkezzen 
  Részben valósul meg, mert a vezetői tapasztalatok döntően nem akadémiai vagy alapítványi közegből származnak (0,5).

  (5) ismerjék és tiszteljék az egyetem értékrendjét, hagyományait
  Nem valósul meg, ahogy a kuratórium elnökének számos nyilatkozatából egyértelműen kiderült (0).

  (6) koruk, egészségi állapotuk, egyéb elfoglaltságaik lehetővé tegyék az intenzív csapatmunkát.
  Részen valósul meg, hiszen már eddig is számos szakmai-, köz- és üzleti funkciót felhalmozó tagból áll a tulajdonosi testület (0,5).

  Eredmény: 2/6

  Mint a felsőoktatási teljesítményértékelésben megszokott, ha az eredmény nem éri el az 50%-ot, az osztályzat elégtelen, a produktum elfogadhatatlan.

  Mivel a kinevezett kuratórium az egyes részszempontrendszereknek sem felel meg, s így összeségében hatványozottan alkalmatlannak tűnik az egyetem által előzetesen megfogalmazott és kommunikált elvárásrendszernek, kollektív szerepvállalásuk számomra objektíve elfogadhatatlan. 

  Belátva azonban, hogy a miniszteri döntés megmásítására nincsen ráhatásom, a kuratórium személyi összetétele, az abból kiolvasható hatalmi szándékok, a modellváltás elve és gyakorlati megvalósítása elleni tiltakozásul egyetemi oktatói megbízásomról és egyéb funkcióimról ezennel lemondok. 

  Gáspár Máté
  az Elméleti és Művészetközvetítői Intézet mb. vezetője

  Budapest, 2020. augusztus 1.

  - Színházi pillanatok az Instagramon -