KulisszaMácsai PálForgács PéterRadnay CsillaPokorny LiaBereményi Géza
 • facebook
 • instagram
 • 2021. január 27., szerda

  Oktatásszervezési osztályvezetőt keres a Színművészeti

  2020. április 15., szerda 11:24

  A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet oktatásszervezési osztályvezető munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.
  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
  A vezetői megbízás időtartama: 3 év.
  A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

  A megbízandó oktatásszervezési osztályvezető feladata:

  • A felvételi folyamat irányítása.
  • Az Oktatásszervezési Osztály irányítása, oktatásszervezési feladatok ellátása, különösen az alábbi területeken:
  • az órarendek elkészíttetése;
  • kinevezett oktatói óraterhelések összeállíttatása;
  • óraadók munkájának összehangolása az egyetemi feltételrendszer szerint;
  • a képzésekkel kapcsolatos ügyintézés irányítása.
  • Hallgatói nyilvántartások (NEPTUN rendszer, törzskönyvek, leckekönyvek, diákhitel, diákigazolvány, oklevél-nyilvántartás, oklevélmellékletek stb.) naprakész vezetésének biztosítása.
  • A Hallgatói követelményrendszer folyamatos figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges módosításokra.
  • Hallgatói kérelmek, pályázatok, a hallgatók tanulmányaival összefüggő díjak kezelésének irányítása.
  • Hallgatói eredményekhez kapcsolódó ösztöndíjak kezelése
  • Egyetemi szintű hallgatói és képzési statisztikák, elemzések, szöveges beszámolók készítése a fenntartó részére és belső célokra.
  • Szoros együttműködés az egyetem intézetvezetőivel

  Illetmény és juttatások:
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • A felsőoktatási intézmények tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos programok, webes felületek ismerete (pl. FIR, felvi.hu)
  • NEPTUN tanulmányi rendszer teljes körű ismerete.
  • Legalább három év, felsőoktatási intézményben szerzett tanulmányi ügyintézői és oktatásszervezési tapasztalat.
  • Legalább középfokú, nyelvvizsgával igazolt angol nyelvismeret.
  • Az egyetemmel fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, illetve ilyen jogviszony létesítése.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Több mint hároméves oktatásszervezési tapasztalat.
  • Vezetői tapasztalat.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz.
  • Motivációs levél.
  • Végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai.
  • Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése.
  • Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
  • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, a pályázó személyes adatait az eljárás során kezelhetik.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1559/2020/30, valamint a munkakör megnevezését: oktatásszervezési osztályvezető (tanulmányi igazgató).
  • Elektronikus úton Dr. Vonderviszt Lajos kancellár részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A határidőn túl beérkezett pályázatokat az egyetemnek nem áll módjában figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

  - Színházi pillanatok az Instagramon -