Juliette BinocheSzombathelyMadách SzínházEpres Attila
 • facebook
 • instagram
 • 2023. március 28., kedd
  banner_bigBanner3

  Pert nyert a Hír TV ellen Janisch Attila – Velkovics Vilmos mégis az SZFE új tanára

  2021. január 17., vasárnap 09:12

  “Pert nyertem a Hír TV ellen – Velkovics Vilmos az alapítványi SZFE új tanára” címmel közölt írást közösségi oldalán Janisch Attila, amelyet engedélyével közzéteszünk.

  Amint azt több orgánum is lehozta, az alapítványi Színház- és Filmművészeti Egyetem antidemokratikusan kinevezett új vezetése által újonnan szerződtetett tanárok névsorában megjelent Velkovics Vilmos neve is, aki korábban az Echo TV szerkesztő riportere volt, majd annak megszűnését követően a kormánymédia vezérhajójának számító Hír TV szerkesztő-riportere, műsorvezetője.

  A Hír TV 2020. május 27-én adásba kerülő Magyarország élőben című műsorában, az SZFE modellváltásáért felelős államtitkárral, Bódis Józseffel készített beszélgetés során a riporter-műsorvezető Velkovics Vilmos tényállításként, de az eredeti tartalmat meghamisító saját interpretációjában idézte a Magyar Narancs online oldalán 2019. december 1-én megjelent publicisztikámban megfogalmazottakat, azt állítva, hogy “tavaly decemberben Janisch Attila rendező egy, a Magyar Narancsban írt cikkben gyakorlatilag elismerte, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem a balliberális oldalé”.

  Ez a közlése másnap megjelent a műsor összefoglalójaként a Hírt TV internetes portálján is.

  E közlés ellen valótlan tényállítás címén helyreigazítási sajtópert indítottam, amelyet a Fővárosi Törvényszék elsőfokú végzése szerint is, és az alperesi fellebbezés elbírálásában másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla másodfokon hatályos – minap kézhez vett – végzése értelmében is megnyertem.

  Ebben a videóban Velkovics Vilmos a Keménymag című műsorban szeptemberi adásában látható, ekkor még nem tudta, hogy fél év múlva az SZFE szerződteti

  A másodfokú ítélet, amely helyben hagyja az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletét indoklásában világosan kimondja (alább három bekezdés az ítéletből):

  “[15] A fellebbezés az elsőfokú́ bíróság jogi következtetését támadta, ezért a felülbírálati eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla azt vizsgálta, hogy a cikk kifogásolt részét az elsőfokú́ bíróság helyesen tekintette-e tényállításnak. A „gyakorlatilag elismerte, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem a balliberális oldalé́” a cikk leírása szerint a riporter „felvetéseként” hangzott el, amelyre az interjúalany értékelését várta válaszként. A szövegből az tűnik ki, hogy ezt az információt a riporter azért osztotta meg az interjúalannyal, mert ennek az állításnak a megerősítését vagy cáfolatát várta tőle. Az államtitkár ehhez képest közölte, hogy „ennek látni a jeleit”, majd nyilatkozatát a felsőoktatási intézmények modellváltásának általánosabb témájára terelve fejezte be. A cikkben leirt helyzet tehát arról szólt, hogy a riporter a megszólaltatott politikus kritikai reakcióját kérte egy ismert szerző̋ cikkéből levont következtetéssel kapcsolatban, amely következtetést a szerzőnek tulajdonított tény állításaként fogalmazott meg. Ez egyértelműen a tényállítás kategóriájába sorolja a keresetben kifogásolt közlést.

  [16] Ehhez képest az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a tényállítás nem felel meg a valóságnak. A felperes Magyar Narancsban megjelent írása beszámol a Gothár-ügyet követő̋, általa politikai színezetűnek minősített intézkedésekről, amelyek a Katona József Színházat és a Színház- és Filmművészeti Egyetemet érintették és azokkal szembeállítja a nők elleni erőszak tényleges felszámolása és megelőzése érdekében elmaradt kormányzati lepéseket. A „balliberális” jelzőt két alkalommal használja, mindkétszer idézőjelben, először kifejezetten a színház, majd a cikk összegzésében politikusok és kulturális intézmények vonatkozásában.

  [17] Az átlagos ismeretekkel rendelkező olvasó számára nyilvánvaló, hogy a szavak általánosan elfogadott jelentése, valóságos tartalma szerint, valamint a cikk szövegkörnyezetére is figyelemmel, nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a „balliberális” jelző a felperes szóhasználata lenne, az saját véleményét tükrözné. Az alkalmazott írásjel elsősorban más személytől származó́ idézet kiemelésére szolgál, de arra is alkalmas, hogy kifejezésre juttassa: a kiemelt kifejezést vagy szövegrészletet nem szó́ szerint kell értelmezni. Az idézőjel önmagában is arra utal egy szövegen belül, hogy a szerző̋ az idézőjelbe tett szövegnek a szokásostól eltérő̋ tartalmat tulajdonit. Ezzel jelzi, hogy nem saját gondolatot közöl (ekkor az információ́ forrásától távolodik el), vagy pedig az eredetitől eltérő̋ jelentést kíván adni a szövegnek (ebben az esetben annak tartalmától határolódik el), és ez utóbbi esetben az idézőjel az erre való́ figyelemfelhívást szolgálja. A felperes a kulturális intézményekkel kapcsolatban használt „balliberális” jelzőt idézőjelbe tette, ezzel fejezve ki azt, hogy a szóhasználat nem sajátja. A másodfokú́ bíróság megítélése szerint – ezen helyes érvelés mellett – az alperes által híresztelt valótlan tény az volt, hogy a felperes a cikkben ilyen tartalmú́ állítást ismert el, ami azonban a cikk egészének értelmezése alapján annak teljes mértékben valótlan interpretálása. Nem támasztja alá́ ezt a felperes által írt cikk utolsó bekezdésében írt birtokos szerkezet („balliberális” oldal politikusai és kulturális intézményei) sem, hiszen ezzel a felperes azt igyekezett kifejezni: a kormányzat tartja ezen intézményeket „balliberálisnak”. A szöveg jelentésének ezen tartalma az olvasó́ számára is teljesen nyilvánvaló́, amit a „Farizeus, álszent hazugok mindenben és azok is maradnak mindenkor” alcím alatt a felperes egyértelművé is tesz: megfogalmazása szerint a kormányzat tartja ezen intézményeket a „balliberális színház csúcsintézményeinek”, azokat – a szerző szóhasználatával élve – ezért rágalmazza, támadja.”

  A Fővárosi Ítélőtábla végzése jogerős, amely ellen további fellebbezésnek helye nincs, aminek következtében a Hír TV internetes portálján a helyreigazítási közlemény már meg is jelent és 30 napon át olvasható.

  Az alábbi linken található a Hír TV internetes portálján tett perbefogott közlés és cikkhez linkelten az inkriminált műsor is, amelyben 3 perc 18 másodpercnél kezdődően hangzik el Velkovics Vilmos valótlan tényállítást megfogalmazó, engem, mint az SZFE tanárát rossz színben feltüntető, és a még nem alapítványi egyetem függetlenségét cáfolni szándékozó valótlan közlése.

  Velkovics Vilmos még hivatalosan nem bejelentve, de egyes kiszivárgott dokumentumok és saját bevallása szerint az alapítványi SZFE tanáraként lett szerződtetve.

  A vonatkozó cikk: https://hirtv.hu/magyarorszageloben

  banner_bigBanner1
  Színházi pillanatok az Instagramon
   -
  HÍREINKET ITT IS KÖVETHETI:
  © 2023 szinhaz.online
   KapcsolatImpresszumMédiaajánlatAdatvédelmi irányelvek
 • facebook
 • instagram