SZFEKurta NikéFekete ÁdámJózsef Attila SzínházSzinetár Dóra
 • facebook
 • instagram
 • 2020. október 27., kedd

  “Védjék a művészet szabadságához való jogot és az autonómiát” – Megalakult az Akadémiák Európai Szövetsége

  2020. október 15., csütörtök 06:45

  A transznacionális szövetség célja a jobboldali populizmus bezárkozó és kirekesztő poltikájával szemben a szolidaritás eszméjének, a művészet és gondolkodás szabadságának védelmezése.

  A berlini Akademie der Künste kezdeményezésére megalakult az Akadémiák Európai Szövetsége (European Alliance of Academies), amely 2020. október 8. és 10. között háromnapos konferenciát tartott a német fővárosban. A konferencián az Európai Unió országainak, valamint Norvégia és az Egyesült Királyság több mint hetven művészeti akadémiájának és kulturális intézményének képviselői vettek részt személyesen vagy online.

  A transznacionális szövetség célja – a különösen a COVID-19 járvány politikai következményei során fölerősödött – jobboldali populizmus bezárkozó és kirekesztő poltikájával szemben a szolidaritás eszméjének, a művészet és gondolkodás szabadságának védelmezése.

  Magyarországról a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia részéről Ferencz Győző ügyvezető elnök, a Szépírók Társasága részéről Szkárosi Endre elnök és Czinki Ferenc alelnök vett részt az eseményen.

  Jeanine Meerapfel

  A konferenciát Jeanine Meerapfel professzor, filmrendező, az Akademie der Künste elnöke nyitotta meg. Beszédet mondott Monika Grütters, a német szövetségi kormány kulturális és médiaügyi államinisztere.

  Az Akadémiák Európai Szövetségének szándéknyilatkozata:

  Az Akadémiák Európai Szövetségének célja, hogy egész Európára kiterjedően létrehozza a művészeti akadémiák és kulturális intézmények szövetségét, amely transznacionális hálózatként lép fel a művészet szabadságáért. Az együttműködés új formái révén a résztvevő intézmények támogatják egymást, és kimutatják szolidaritásukat, amikor erre szükség van.

  A gondolat iránt elkötelezett intézmények az Európai Unió szinte minden országából csatlakoztak a szövetséghez – ez határozott jele annak, hogy erre a szolidaritást felvállaló szövetségre rendkívül nagy szükség van, különös tekintettel a koronavírus-járvány és annak politikai következményei tekintetében. A partnerintézetek közé elismert művészeti akadémiák, a kultúrpolitika nemzeti képviselői, valamint kisebb kulturális intézmények tartoznak.

  A szövetség tagjai közös kiáltványt fogalmaztak meg, amely felelősségvállalásukat és a jövőbeli együttműködés konkrét lehetőségeit tartalmazza. Ezt a sajtó és a politikai döntéshozók rendelkezésére bocsátják.

  A Német Művészeti Akadémia (Akademie der Künste) elnöke, Jeanine Meerapfel professzor már hosszú évek óta dédelgeti ezt a gondolatot. Az EU német elnöksége alkalmával, valamint a német kulturális és médiaügyi szövetségi kormánybiztos, Monika Grütters professzor támogatásának köszönhetően a Német Művészeti Akadémia elkezdhette a szövetség megszervezését.

  A Berlini kiálltvány

  Számos európai országban jelenleg olyan kultúrpolitikának lehetünk tanúi, amely a művészetet és a kultúrát kizárólag nemzeti szinten képes felfogni, és amely egyre súlyosabban korlátozza ezt a területet. Ez számos akadémia, múzeum és kulturális intézmény függetlenségét veszélyezteti.

  Ez ellen szeretnénk fellépni: eddig mintegy 60, az Európai Unió különböző országait, valamint Nagy-Britanniát és Norvégiát képviselő művészeti akadémia és kulturális intézmény csatlakozott a berlini Német Művészeti Akadémia (Akademie der Künste) kezdeményezéséhez, amelynek célja az „Akadémiák Szövetségének” létrehozása. Együtt képviseljük egész Európában a művészet szabadságának jogát, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkelye rögzít.

  A partner Akadémiák központjai

  Mit képvisel a szövetség?

  A művészet és a kultúra a működő demokrácia és a társadalmi kohézió létfontosságú eleme. Kiállunk a művészet szabadsága mellett, amely kulturális, társadalmi és politikai életformánk előfeltétele. A művészet társadalmi szerepe és a művészeti intézmények függetlensége a politikai, nemzeti és vallási előírásoktól a demokrácia alapjaihoz tartozik.

  Itt Berlinben – a 20. századi Németország okozta katasztrófák következtében – különösen tudatában vagyunk annak a felelősségnek, hogy az EU-t egy transznacionális kulturális (béke)projekt részeként határozzuk meg.

  Kiállunk Európa és társadalmaink kulturális sokszínűsége mellett. Emlékeztetni szeretnénk azokra a vakfoltokra, amelyeket az európaiak hódító háborúi hagytak szerte a világban, a gyarmatosítás hatalmi rendszereire, amelyek hatásai számos országban a mai napig érezhetők.

  A művészetek támogatásával a humanizmus mellett állunk ki, amely szembeszáll a rasszizmus, a kirekesztés és az erőszak minden formájával. Mindazoknak emberi jogait is védjük, akik bár nem Európában születtek, itt kívánják megkapni az esélyt a túlélésre és a békés együttélésre.

  Követeléseik és intézkedéseik:

  Egyetemes szolidaritásra szólítjuk fel az európai művészeti és kulturális intézményeket. A művészet, a kultúra és a tudomány csak a határokon átívelve fejlődhet a felvilágosodás szellemében. Csak együtt sikerül megőriznünk és megvédenünk ezt a szabad mozgásteret a jövő nemzedékek számára.

  Nemzetközi és közvetlen információcserét folytatunk országaink kulturális-politikai fejleményeiről, és a híreket a saját kommunikációs csatornáinkon és saját hálózatainkon belül terjesztjük.

  Intézményeinken belül támogatjuk a művészetek és művészek cserekapcsolatát, főleg ha olyan személyekről van szó, akiket társadalmi-politikai intézkedések korlátoznak művészi munkájuk vagy véleménynyilvánítási szabadságuk gyakorlásában.

  Követeljük, hogy a művészet és a kultúra az európai politika szerves részévé váljon.

  Arra szólítjuk fel az európai politikusokat, hogy a művészet szabadságához való jogot és az intézmények autonómiáját az EU Alapjogi Chartájának 13. cikkelyének megfelelően védjék és óvják. Továbbá – ahol csak szükséges – a Szövetség tanácsára támogassák a művészeti akadémiákat és a művészeket.

  Forrás: mta.hu

  - Színházi pillanatok az Instagramon -